About

เราคือทีมงานมืออาชีพ จำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูปและรับพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงานทางธุรกิจด้านต่างๆ รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านไอทีครบวงจร สามารถต่อยอดกับระบบงานเดิมได้ทันที ประสบการณ์ทำงานในแวดวงโปรแกรมเมอร์มากว่า 10 ปี ร่วมงานกับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา ธนาคาร บริษัทเอกชน ต่างๆ มากมาย

“มุ่งมั่นที่จะคิดค้นและพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคนไทย ในราคาคนไทยแต่คุณภาพระดับสากล”
 
บริษัท คอมแพทบิส จำกัด (COMPATBIZ CO., LTD.)